Свідоцтво на знак № 212383 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 212383 (заявка m201504990)
(111)
Номер свідоцтва
212383
(210)
Номер заявки
m201504990
(151)
Дата реєстрації знака
25.05.2016
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
08.04.2025
(220)
Дата подання заявки
08.04.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.05.2016, бюл. № 10/2016
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний;

(731)
Заявники

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

(732)
Власники

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

(740)
Довірена особа

АПП "Веполь", Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Аудіо- і відеовидання записані або завантажні; аудіо- і відеопродукція; аудіовізуальні навчальні засоби; аудіокниги записані або завантажні; видання на магнітних і оптичних носіях інформації; голограми; диски магнітні і оптичні записані; електронні видання завантажні; електронні газети і журнали завантажні; електронні етикетки (налички) до товарів; електроні інформаційно-довідкові та рекламні видання завантажні; електронні публікації завантажні; електронні оповіщальні дошки; інтернет-видання завантажні; інтернет-газети та інтернет-журнали завантажні; карти пам'яті до відеоігрових пристроїв; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; касети з відеоіграми; книги електронні завантажні; кодовані магнітні картки; комп'ютерне програмне забезпечення; комп'ютерне ігрове програмне забезпечення; комп'ютерні програми записані; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); магніти декоративні; мелодії, картинки, заставки для мобільних телефонів завантажні; мультфільми (мальовані); перемикальні щити; плівки зекспоновані; прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні; програмне забезпечення для мобільних телефонів; програмне забезпечення для портативних пристроїв; рингтони для мобільних телефонів завантажні; розпізнавальні картки магнітні; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; фотографії завантажні 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії (друковані); канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; авторучки; адресні штампи, печатки; акварелі (картини); альбоми; альманахи; календарі-довідники; архітектурні макети; бланки, формуляри; брошури; буклети; вивіски паперові або картонні; вимпели паперові; відривні календарі; вітальні листівки; газети; герби (паперові печатки); графічні зображення; графічні репродукції; графічні роботи друкові (друковані); довідники (друковані видання); друкарська продукція; друковані видання; друковані інформаційно-рекламні видання; етикетки (налички), крім тканинних; журнали (друковані видання); журнали (періодичні видання); інформаційні бюлетені; календарі; картини обрамовані або необрамовані; картинки (малюнки); картки колекційні, крім призначених для ігор; каталоги; квитки (білети); книги; комікси (друковані видання); конусні паперові пакети; коробки картонні або паперові; кульки, пакети паперові; листівки друковані; листівки рекламні (флаєри); мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; музичні вітальні листівки; наклейки канцелярські; настільні підкладки канцелярські; обгортки (обкладинки) канцелярські; облікові (реєстраційні) картки канцелярські; олівці; папки (теки) на документи (канцелярські товари); папки (теки) на папери; перевідні малюнки; періодичні видання друкові (друковані); печатки; письмове приладдя; письмове приладдя (набори); письмові інструменти; підставки для фотографій; підстилки настільні паперові; плакати; поштові листівки; прапорці паперові; проспекти рекламні; путівники (друковані видання); реглети друкарські; рекламна поліграфічна друкована продукція; рекламні друковані видання; розклади надруковані; рушники паперові; серветки паперові; столова білизна паперова; столові підставки паперові; сценарії друковані; таблички паперові або картонні; фотогазети (друковані видання); фотожурнали (друковані видання); часописи (друковані видання); шрифти друкарські (цифрові і буквові); штампи 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит комерційної діяльності; аудіо-, відео- і фотореклама; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; банерна реклама в мережі інтернет; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; експертування на ділову успішність; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консалтингові послуги; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування і проведення виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, опитувань, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, конкурсів, фестивалів, вікторин, шоу і презентацій на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; організовування показів мод на рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередництво з розміщування реклами в засобах масової інформації; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги з фотокопіювання; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги щодо рекламного супроводжування бізнес-проектів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування різноманітних заходів; рекламні агентства; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам замовляти ці послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробка рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів, роликів та презентацій; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; дизайн рекламоносіїв 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; брокерські послуги щодо нерухомого майна; вкладання коштів; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; інвестування капіталу; інвестування в нерухомість; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо інвестування; керування нерухомим майном; консультування у галузі нерухомості; лізинг нерухомого майна; менеджмент у сфері нерухомості; надавання поручительств; надавання фінансових гарантій; надавання консультаційних послуг щодо комерційного використовування площ об'єктів нерухомості; надавання посередницьких послуг щодо купівлі або продажу об'єктів нерухомості; організовування збору коштів; орендування офісів, площ і приміщень, будівель, земельних ділянок (нерухомого майна); оцінювання нерухомого майна; оцінювання творів мистецтва; послуги взаємних фондів; послуги щодо залучання фінансування; посередництво у найманні нерухомого майна; посередництво у відносинах з орендаторами нерухомого майна; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо різноманітних об'єктів нерухомості,; які пропонуються до продажу або надаються в оренду та переліку надаваних послуг щодо цих об'єктів,; яке дозволяє всім зацікавленим особам замовляти ці послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці об'єкти нерухомості чи надавані послуги; страхове посередництво; фінансове спонсорство; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансовий консалтинг 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; викладання; видавництво газет, журналів, довідників, книжок, брошур (видавництва); відеознімання і фотографування різноманітних заходів; влаштовування і проведення з'їздів, конгресів, колоквіумів, симпозіумів, конференцій, форумів, дискусій, лекцій, тренінгів і семінарів, в тому числі в мережі інтернет в режимі он-лайн; влаштовування і проведення різноманітних розважальних заходів, свят, вечірок, концертів, фестивалів, вікторин; влаштовування і проведення презентацій, крім рекламних; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дубльований переклад; прокат спортивних майданчиків для дозвілля, відпочинку, розваг, навчання, спортивних занять; записування на магнітні і оптичні носії інформації; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; замовляння квитків на видовища; заочні курси; знімання відеокліпів і відеороликів, крім рекламних; ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; інформування щодо дозвілля (відпочинку), освіти, розваг, спорту, навчання, історії, культури, мистецтва, кіно, театру, світського життя, подій сьогодення; кінопокази; майстер-класи; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчання індивідуальне; навчання професійне; навчання практичне; надавання музейних послуг (презентації, виставки); надавання місць для дозвілля та розваг; написання текстів, крім рекламних; організовування балів; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок на культурні або освітні потреби, в тому числі в мережі інтернет; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; організовування показів мод на розважальні потреби; планування вечірок (розваги); послуги артистів з розважання; послуги диск-жокеїв; послуги з каліграфії; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (розважальні або освітні); послуги натурників для художників; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги театральних студій; послуги фоторепортерів; послуги щодо розробляння освітніх проектів; практичне навчання (демонстрування); представляння вистав наживо; прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат відеомагнітофонів; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат кінопроекторів і приладдя; прокат кінофільмів; прокат освітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій; прокат радіо- і телевізійних приймачів; прокат театральних декорацій; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; редакційно-видавничі послуги; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; театральні постановки; телевізійні передачі розважальні; телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі інтернет різноманітних подій; фотографування; фотозвіти; фоторепортажі 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування якості, зручності та практичності у користуванні програмним забезпеченням та інтернет-сайтами; аналізування комп'ютерної системи; аналізування почерку (графологія); архітектурне консультування; архітектурні послуги; архітектурний дизайн; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; будівельне проектування; веб-дизайн; вивчання технічних проектів; послуги відеодизайнерів; відновлювання комп'ютерних даних; встановлювання справжності творів мистецтва; графічний дизайн; дизайнерські послуги; дизайн інтерфейсів програмного забезпечення; дизайн друкованої (поліграфічної) продукції; дизайн паковання; дизайнерські послуги щодо іміджу продукції; дизайн в оформлянні інтер'єру; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування і розробляння нових товарів для інших; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; калібрування (вимірювання); комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); послуги декораторів; дизайнерські послуги художників; послуги щодо дизайнерського оформляння різноманітних заходів; дизайнерські послуг щодо розробляння корпоративного стилю компаній, нових торговельних марок, брендів, логотипів, шрифтів, корпоративних бланків, кольорової гамми; послуг щодо розробляння і впровадження нових програмних продуктів, в тому числі програмного забезпечення для мобільних телефонів; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; промисловий дизайн; редакційний дизайн; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів; художнє оформляння (промисловий дизайн); художній дизайн 

Кл.43:

Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом; агентства із забезпечування житлом (у готелях, пансіонатах); готелі; забезпечування устаткованням для наметового табору; закусочні; замовляння місць в пансіонатах; їдальні; кав'ярні; кафе; кафетерії; кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями; мотелі; орендування приміщень для зустрічей; орендування конференц-залів; орендування приміщень для проведення свят, днів народжень, вечірок, корпоративних заходів; орендування тимчасового житла; пансіонати; попереднє замовляння місць в ресторанах; послуги барів, буфетів, піцерій; послуги таборів вихідного дня (забезпечування тимчасовим житлом); прокат наметів; прокат обладнання для куховарення; прокат освітлювальної апаратури; прокат пересувних будівель; прокат стільців, столів, столової білизни, скляного посуду; резервування місць в готелях; резервування тимчасового житла; ресторани; ресторани самообслуговування; створювання композицій з харчових продуктів; туристичні бази 

Інші торговельні марки цього власника