Заявка на знак № m201920444 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201920444: хаб; fedoriv hub@fedorivhub; fedoriv.com/hub; fedoriv com hub
(210)
Номер заявки
m201920444
(220)
Дата подання заявки
16.07.2019
(731)
Заявники

Федорів Андрій Володимирович (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; аудіо- відео- і фотореклама; банерна реклама в мережі Інтернет; бухгалтерський облік; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення автоматизованих баз даних; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; інформування та консультування щодо проходження стажування і працевлаштування; кадровий аудит; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; комп'ютеризоване ведення справ; консалтингові послуги в галузі керування, наймання і оцінки персоналу; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; консультування осіб, що шукають роботу, щодо підготовки та проходження співбесіди; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетинговий аудит компанії; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання консультаційних послуг та організаційної підтримки компаніям з питань керування, стратегічного й оперативного планування, концепції бізнесу, маркетингових цілей і кадрової політики; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, кампаній, конкурсів, фестивалів, опитувань і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організування і проведення відкритих зустрічей,; лекцій,; майстер-класів,; тематичних круглих столів,; семінарів з представниками бізнесу,; топ-менеджерами компаній,; бізнес-тренерами [інформування,; консультування та надавання допомоги у сфері підприємницької діяльності]; організовування показів мод на рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередництво з розміщування реклами в засобах масової інформації; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; посередницькі послуги щодо проходження стажування і подальшого працевлаштування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги агентств з пошуку та підбору персоналу; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з аутстаффінгу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з релокації для підприємств; послуги з рекламно-інформаційної підтримки різноманітних заходів; послуги з розвідування ринку; послуги з тимчасового і тривалого лізингу персоналу; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи]; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги із призначення дати співбесід за допомогою електронних засобів або в інтерактивному режимі; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо підбору тимчасового персоналу; послуги щодо рекламного супроводжування бізнес-проектів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних стендів; професійне консультування і поради щодо працевлаштовування і підбору персоналу; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламні агентства; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; рекрутингові послуги; розклеювання рекламних плакатів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, благодійних і розважальних заходів; створювання рекламних фільмів, відеороликів, презентацій; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів, колоквіумів, конференцій, конгресів, коуч-сесій, диспутів, лекцій, дискусій, тренінгів, спеціалізованих вебінарів, семінарів, симпозіумів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять [навчання]; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; екзаменування у навчанні, у тому числі в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; заочні курси; знімання відеороликів і відеострічок, крім рекламних; інформування щодо освіти, навчання, професійного зростання, історії, культури, мистецтва, спорту, подій сьогодення; курси післядипломної освіти; навчальні курси; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання з передавання ноу-хау; навчальні послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; навчання індивідуальне; навчання професійне; надавання музейних послуг [презентації, виставки]; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів [освітніх або розважальних]; організовування лотерей; організовування і проведення різноманітних розважальних та інформаційно-освітніх заходів; організовування презентацій, крім рекламних; організовування і проведення тематичних круглих столів, прес-конференцій, виступів у засобах масової інформації з надаванням консультацій та залученням місцевих і закордонних спеціалістів; організовування і проведення відкритих зустрічей, лекцій, майстер-класів, семінарів з представниками бізнесу, топ-менеджерами компаній, бізнесменами та бізнес-тренерами на культурні або освітні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів з метою обміну досвідом різнобічного співробітництва у сфері освіти, культури і науки; організовування різноманітних освітніх проектів з мотивації студентів та адаптування їх до професійної діяльності; освітні послуги; освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; планування вечірок [розваги]; послуги бібліотек з видавання книжок; послуги викладачів, вчителів, коуч-тренерів [навчання]; послуги журналістів, в тому числі написання текстових оглядів, інтерв'ю та опису подій; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з телекоментування, радіокоментування і коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; послуги з усного перекладу; послуги інструкторів [навчання]; послуги клубів [розважальні або освітні]; послуги освітніх агентств; послуги перекладачів; послуги пересувних бібліотек; послуги репортерів; послуги студій записування; послуги фоторепортерів; практичне навчання [демонстрування]; проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання]; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; публікування збірок доповідей, буклетів, брошур, тощо за результатами інформаційно-освітніх заходів; розважальні послуги; розробляння освітніх проектів; створювання видовищ; створювання відеоконтенту, відеооглядів, відеосюжетів та передач, крім рекламних; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; телевізійні і радіопередачі, крім рекламних; теоретичне навчання і практичний тренінг; фотографування. 

Інші торговельні марки цього власника