Заявка на знак № m201620331 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201620331: brandfather
(210)
Номер заявки
m201620331
(220)
Дата подання заявки
16.09.2016
(731)
Заявники

Федорів Андрій Володимирович (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для передоплатних апаратів; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; аудіо і відеопродукція; аудіовізуальні навчальні засоби; аудіокниги; диски магнітні і оптичні записані; електронні видання завантажні; електронні публікації завантажні; записники електронні; інтернет - видання завантажні; касети з відеоіграми; книги електронні завантажні; компакт-диски [аудіодиски, відеодиски]; компакт-диски [зчитна пам'ять]; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; комп'ютерне програмне забезпечення; комп'ютерне ігрове програмне забезпечення; комп'ютерні програми [завантажний програмний статок]; комп'ютерні програми записані; магніти декоративні; мелодії, картинки, заставки для мобільних телефонів завантажні; мобільний додаток [програмне забезпечення] для завантаження і читання електронних видань, книжок, публікацій на портативних пристроях; прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні; пристрої для читання електронних книжок; програмне забезпечення для портативних пристроїв; рингтони для мобільних телефонів завантажні; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; фотографії завантажні 

Кл.16:

Папір та картон; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі для художників; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування; друкарські шрифти; друкарські кліше; альбоми; альманахи / календарі-довідники; атласи; бібліографії; бланки, формуляри; блокноти; брошури; буклети; відривні календарі; газети; географічні карти; гравюри; графічні зображення; графічні репродукції; дитячі книжки; довідники; друкарська продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; друковані інформаційні видання; енциклопедії; журнали [періодичні видання]; інформаційні бюлетені; календарі; картинки [малюнки]; картки колекційні, крім призначених для ігор; книги; комікси [друковані видання]; листівки друковані; листівки рекламні [флаєри]; перевідні малюнки; періодичні видання друкові [друковані]; підручники; пісенники; плакати; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; проспекти рекламні; путівники; рекламні друковані видання; рекламні друковані матеріали; розмальовки; словники друковані; тематичні збірники; фотографії [друковані]; фотожурнали; часописи; щотижневики 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудіо, відео і фотореклама; банерна реклама в мережі Інтернет; вивчання ринку; визначення громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; консалтингові послуги у сфері підприємницької діяльності та реклами; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших / написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування і проведення виставок і ярмарок на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, PR-акцій, промо-акцій, медіа-акцій і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення піар-компаній на телебаченні, радіо, друкованих та Інтернет -засобах масового інформування та в інформагентствах; орендування рекламного місця; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування реклами на сувенірах; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних стендів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє / розклеювання рекламних плакатів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів (крім їх транспортування),; в тому числі подарунків,; сувенірів,; програмного забезпечення,; друкованих видань,; книжок,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати цю продукцію в місцях спеціалізованого продажу,; Інтернет магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюдження зразків; розповсюдження рекламних матеріалів, в тому числі різноманітної поліграфічної та сувенірної продукції; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів, роликів та презентацій; телевізійне рекламування; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; видавничі послуги [послуги видавництв]; відеозйомка і фотографування різноманітних заходів; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, форумів, дискусій, диспутів, лекцій, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо і телевізійних передач; дубльований переклад; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; записування на магнітні і оптичні носії інформації; знімання відеороликів, крім рекламних; інформування щодо освіти, виховування, розваг, відпочинку, спорту, історії, культури, мистецтва, кіно, театру, громадського життя і політики, соціального життя країни, про стан справ у державі, проблеми і події сьогодення; надавання музейних послуг [презентації, виставки]; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування і проведення презентацій, крім рекламних; організовування і проведення прийомів, брифінгів для преси, «круглих столів», прес-конференцій, інтерв'ю; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги студій записування; послуги фоторепортерів; практичне навчання [демонстрування]; проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання]; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; розважальні послуги; створювання видовищ; створювання радіо- і телевізійних програм; театральні постановки; телевізійні і радіопередачі, крім рекламних; телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; фотографування; фотозвіти 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; арбітражні послуги; консультування щодо безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування щодо стилю особистого гардеробу; консультування юридичне, в тому числі в мережі Інтернет; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення [юридичні послуги]; медіація; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; надавання юридичної допомоги підприємствам, організаціям, установам та фізичним особам; оскарження неправомірних рішень; послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги з правового захисту громадян; правові досліджування; управління авторськими правами; юридичний консалтинг 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки