Свідоцтво на знак № 228174 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 228174 (заявка m201523777): redfrog

228174

m201523777

26.06.2017

22.12.2025

22.12.2015

26.06.2017, бюл. № 12/2017

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162)

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; послуги агентств комерційного інформування; аналізування собівартості; аудіо-, відео- і фоторекламування; банерне рекламування в мережі інтернет; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; знімання відеокліпів і відеороликів на комерційні або рекламні потреби; знімання реклами для телебачення та мережі інтернет; знімання комерційних відео-, іміджевих та корпоративних фільмів; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю артистів, виконавців, акторів; консультування з керування підприємницькою діяльністю; маркетинг; маркетингові досліджування; менеджмент в галузі шоу-бізнесу; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; організовування і проведення виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, опитувань, конкурсів, фестивалів, шоу і презентацій на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги промоутерів; послуги продюсерів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо створювання комерційного рекламного продукту, а саме розробка ідеї, написання сценарію та його реалізація; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів (крім їх транспортування),; в тому числі: аудіо- і відеопродукції,; відеороликів,; компакт-дисків,; яке дає змогу усім зацікавленим особам зручно купувати цю продукцію в місцях спеціалізованого продажу,; інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти ці послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів, роликів, презентацій; телевізійне рекламування 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання і фотографування різноманітних заходів; влаштовування і проведення з'їздів, конгресів, колоквіумів, симпозіумів, конференцій, форумів, дискусій, лекцій, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення концертів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дубльований переклад; записування на магнітні і оптичні носії інформації; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; записування телевізійних роликів та програм; записування фонограм; знімання фільмів, анімаційних фільмів, відеокліпів і відеороликів, крім рекламних; знімання музичних кліпів; інформування щодо історії, культури, мистецтва, кіно; кінопокази; послуги кіностудій; мікрофільмування; монтування відеострічок; написання текстів, крім рекламних; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування і проведення різноманітних розважальних і світських заходів, свят, парадів, вечірок, фестивалів, шоу, урочистостей; організовування і проведення презентацій, крім рекламних; послуги артистів з розважання; послуги аніматорів, співаків, акторів з розважання; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги студій записування; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; послуги відеооператорів; послуги фоторепортерів; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання (демонстрування); проведення майстер-класів; прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат відеомагнітофонів; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат кінопроекторів і приладдя; прокат кінофільмів; прокат освітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій; прокат радіо- і телевізійних приймачів; прокат театральних декорацій; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; редакційно-видавничі послуги; розробляння телевізійних проектів, крім рекламних; створювання видовищ; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; телевізійні передачі розважальні; телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі інтернет різноманітних подій; фотографування; фотозвіти,; фоторепортажі (послуги фоторепортерів)