Свідоцтво на знак № 228174 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 228174 (заявка m201523777): redfrog
(111)
Номер свідоцтва
228174
(210)
Номер заявки
m201523777
(151)
Дата реєстрації знака
26.06.2017
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
22.12.2025
(220)
Дата подання заявки
22.12.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.06.2017, бюл. № 12/2017
(731)
Заявники

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

(732)
Власники

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; послуги агентств комерційного інформування; аналізування собівартості; аудіо-, відео- і фоторекламування; банерне рекламування в мережі інтернет; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; знімання відеокліпів і відеороликів на комерційні або рекламні потреби; знімання реклами для телебачення та мережі інтернет; знімання комерційних відео-, іміджевих та корпоративних фільмів; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю артистів, виконавців, акторів; консультування з керування підприємницькою діяльністю; маркетинг; маркетингові досліджування; менеджмент в галузі шоу-бізнесу; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; організовування і проведення виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, опитувань, конкурсів, фестивалів, шоу і презентацій на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги промоутерів; послуги продюсерів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо створювання комерційного рекламного продукту, а саме розробка ідеї, написання сценарію та його реалізація; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів (крім їх транспортування),; в тому числі: аудіо- і відеопродукції,; відеороликів,; компакт-дисків,; яке дає змогу усім зацікавленим особам зручно купувати цю продукцію в місцях спеціалізованого продажу,; інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти ці послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів, роликів, презентацій; телевізійне рекламування 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання і фотографування різноманітних заходів; влаштовування і проведення з'їздів, конгресів, колоквіумів, симпозіумів, конференцій, форумів, дискусій, лекцій, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення концертів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дубльований переклад; записування на магнітні і оптичні носії інформації; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; записування телевізійних роликів та програм; записування фонограм; знімання фільмів, анімаційних фільмів, відеокліпів і відеороликів, крім рекламних; знімання музичних кліпів; інформування щодо історії, культури, мистецтва, кіно; кінопокази; послуги кіностудій; мікрофільмування; монтування відеострічок; написання текстів, крім рекламних; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування і проведення різноманітних розважальних і світських заходів, свят, парадів, вечірок, фестивалів, шоу, урочистостей; організовування і проведення презентацій, крім рекламних; послуги артистів з розважання; послуги аніматорів, співаків, акторів з розважання; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги студій записування; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; послуги відеооператорів; послуги фоторепортерів; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання (демонстрування); проведення майстер-класів; прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат відеомагнітофонів; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат кінопроекторів і приладдя; прокат кінофільмів; прокат освітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій; прокат радіо- і телевізійних приймачів; прокат театральних декорацій; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; редакційно-видавничі послуги; розробляння телевізійних проектів, крім рекламних; створювання видовищ; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; телевізійні передачі розважальні; телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі інтернет різноманітних подій; фотографування; фотозвіти,; фоторепортажі (послуги фоторепортерів) 

Інші торговельні марки цього власника