Свідоцтво на знак № 255208 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 255208 (заявка m201709782): createwhatever

255208

m201709782

11.03.2019

03.05.2027

03.05.2017

11.03.2019, бюл. № 5/2019

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162)

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудіо-, відео- і фоторекламування; банерне рекламування в мережі Інтернет; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; знімання відеокліпів і відеороликів на комерційні або рекламні потреби; знімання реклами для телебачення та інтернету; знімання комерційних відеофільмів, іміджевих та корпоративних фільмів; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю акторів, артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консалтингові послуги у сфері підприємницької діяльності, медіабізнесу та реклами; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з комунікаційної стратегії щодо рекламування; маркетинг; маркетингові досліджування; менеджмент у сфері медіабізнесу; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; послуги з он-лайн-маркетингу; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування і проведення виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення піар-кампаній на телебаченні, радіо, друкованих та інтернет-засобах масового інформування та в інформаційних агентствах; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з імпорту-експорту різноманітної відеопродукції, відеоконтенту; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги з проведення незалежних соціологічних опитувань; послуги з рекламно-інформаційної підтримки різноманітних заходів; послуги продюсерів, а саме керування діяльністю артистів-виконавців; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів,; в тому числі: відеопродукції,; відеоконтенту (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати цю продукцію в місцях спеціалізованого продажу,; інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо відеопродукції та переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти та купувати цю продукцію і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів,; а також отримувати необхідну інформацію про цю продукцію чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів, роликів та презентацій; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; дизайн рекламоносіїв (послуги рекламних агентств) 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування користувачів доступом до медійної інтернет-платформи; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; інформування щодо телекомунікаційних послуг; передавання відеоданих на вимогу; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; забезпечування доступу користувачів до сайту відеохостингу; послуги голосової пошти; послуги з інтернет-транслювання; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги інформаційних агентств; потокове передавання відеоданих; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; радіотранслювання; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телефонні послуги; транслювання засобами бездротового зв'язку 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання і фотографування різноманітних заходів; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, лекцій, диспутів, дискусій, симпозіумів, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дубльований переклад; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою послуг з передавання відеоданих на вимогу; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою послуг з передавання відеоданих на вимогу; записування на магнітні і оптичні носії інформації (послуги студій записування); знімання відеострічок, відеокліпів і відеороликів, крім рекламних; знімання фільмів, крім рекламних; інформування щодо освіти, навчання, розваг, відпочинку, історії, культури, мистецтва, кіно, театру, спорту, подій сьогодення; кінопокази; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; написання кіносценаріїв; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування і проведення виставок, фотовиставок (культурних і навчальних), в тому числі в мережі Інтернет; організовування і проведення презентацій, крім рекламних; організовування і проведення брифінгів для преси, круглих столів, прес-конференцій, інтерв'ю, прийомів, зустрічей з політиками, громадськими діячами та відомими людьми (крім забезпечування їжею та напоями); послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; послуги кіностудій; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги студій записування; послуги фоторепортерів; практичне навчання (демонстрування); проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат відеострічок; прокат освітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій; прокат театральних декорацій; прокат творів мистецтва; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; створювання видовищ; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; телевізійні і радіопередачі, крім рекламних; фотографування; фотозвіти і фоторепортажі (послуги фоторепортерів) 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; архітектурний дизайн; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; веб-дизайн; дизайн інтерфейсів програмного забезпечення; дизайн інтерактивних презентацій, крім розробляння рекламних матеріалів; дизайн друкованої (поліграфічної) продукції; дизайн паковання; дизайн іміджевої продукції; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайнерські послуги; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування і розробляння нових товарів для інших; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо розробляння веб-сайтів; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; послуги з шифрування даних; послуги художників, декораторів, митців (художній дизайн); послуги щодо дизайнерського оформляння різноманітних заходів; дизайнерські послуги щодо розробляння корпоративного стилю компаній, нових торговельних марок, брендів, логотипів, шрифтів, корпоративних бланків, кольорової гами; проектування інтер'єру; прокат веб-серверів; прокат серверів та систем зберігання даних; розміщування і обслуговування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); створювання веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); хмарне обчислювання даних; хостинг серверів; художнє оформляння (промисловий дизайн); художній дизайн 

Схожі торговельні марки