Свідоцтво на знак № 132142 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 132142 (заявка m200909922): karandash design
(111)
Номер свідоцтва
132142
(210)
Номер заявки
m200909922
(151)
Дата реєстрації знака
10.12.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
07.08.2019
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
11.08.2019
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
11.08.2029
(220)
Дата подання заявки
11.08.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.12.2010, бюл. № 23/2010
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРАНДАШ ДИЗАЙН БЮРО»;
Просп. 40-річчя Жовтня, 100/2, м. Київ, 03127 (UA)

(732)
Власники

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, буд. 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

АПП "Веполь" Боруха Л.Л.;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; аудіо-, відео- і фотореклама; банерна реклама в мережі інтернет; влаштовування виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння різноманітних рекламних акцій і кампаній, опитувань, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, шоу; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; ділове оцінювання; ділове розвідування; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; ділове інформування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консалтингові послуги; консультування щодо штату працівників; комплектування штату працівників; маркетингові послуги; менеджмент у сфері бізнесу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги з порівнювання цін; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги рекламних агентств; послуги щодо рекламного супроводжування бізнес-проектів; послуги щодо розробляння і оформляння рекламних фірмових матеріалів і рекламних видань; послуги щодо розробляння і розміщування реклами, в тому числі зовнішньої та світлової реклами і рекламоносіїв; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги рекламних агентств щодо просування і розкручування торговельних марок; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; професійне консультування і поради щодо керування роботою торговельних підприємств; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє споживачам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; сприяння продажеві (посередництво); створювання рекламних відеопрезентацій; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; архітектурне та будівельне проектування; архітектурне консультування; архітектурний дизайн; архітектурне макетування; вивчання технічних проектів; дизайнерські послуги; бренд-дизайн, в тому числі: дизайн-концепт, розробляння та оновлювання ключових графічних складових, кольорової гами, шрифту бренда, торговельної марки, логотипу; веб-дизайн; відеодизайн; графічний дизайн; дизайн в оформлянні інтер'єру та екстер'єру; дизайн друкованої (поліграфічної) продукції; дизайн імідж-продукції; корпоративний дизайн, в тому числі: фірмового стилю, корпоративної поліграфії (буклетів, звітів, календарів, конвертів, візиток, бланків), рекламних матеріалів; дизайн приміщень, вивісок; дизайн пакування (послуги); дизайн періодики і книг, в тому числі: розробляння стандартів верстки, редакційний дизайн окремих проектів; предметний дизайн; моделювання одягу; надання пошукових засобів для інтернету; образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; перевіряння якості; послуги експертів; послуги художників; послуги щодо розробляння корпоративного стилю компаній, нових торговельних марок, брендів, логотипів, шрифтів, корпоративних бланків, кольорової гами; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; розміщування і підтримка комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок; стилізований промисловий дизайн 

Інші торговельні марки цього власника