Свідоцтво на знак № 243797 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 243797 (заявка m201625811): папабренда

243797

m201625811

25.06.2018

21.11.2026

21.11.2016

25.06.2018, бюл. № 12/2018

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162)

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для передоплатних апаратів; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; аудіо- і відеопродукція; аудіовізуальні навчальні засоби; аудіокниги; диски магнітні і оптичні записані; електронні видання (публікації) завантажні; записники електронні; інтернет-видання завантажні; касети з відеоіграми; книги електронні завантажні; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютерне ігрове програмне забезпечення; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; магніти декоративні; картинки, заставки для мобільних телефонів завантажні; мобільний додаток (програмне забезпечення) для завантаження і читання електронних видань (публікацій), книжок на портативних пристроях; прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні; пристрої для читання електронних книжок; програмне забезпечення для портативних пристроїв; рингтони для мобільних телефонів завантажні; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; фотографії завантажні 

Кл.16:

Папір та картон; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі для художників; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування; друкарські шрифти; друкарські кліше; альбоми; альманахи; календарі-довідники; атласи; бібліографії (друковані); бланки, формуляри; блокноти паперові; брошури; буклети; відривні календарі; газети; географічні карти; гравюри; графічні зображення; графічні репродукції; дитячі книжки; довідники (друковані); друкарська продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; друковані інформаційні видання; енциклопедії (друковані); журнали (часописи) (періодичні видання); інформаційні бюлетені; календарі; картинки (малюнки); картки колекційні, крім призначених для ігор; книги; комікси (друковані видання); листівки друковані; листівки рекламні (флаєри); перевідні малюнки; періодичні видання друкові (друковані); підручники; пісенники; плакати; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; проспекти рекламні; путівники (друковані); рекламні друковані видання; рекламні друковані матеріали; розмальовки (друковані); словники друковані; тематичні збірники (друковані); фотожурнали (друковані); щотижневики (друковані) 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудіо-, відео- і фоторекламування; банерне рекламування в мережі інтернет; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; консалтингові послуги у сфері підприємницької діяльності та реклами; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування і проведення виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення піар-кампаній на телебаченні, радіо, друкованих та інтернет-засобах масового інформування та в інформагентствах; орендування рекламного місця; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; розробляння рекламних матеріалів для подальшого нанесення їх на сувеніри; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних стендів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів,; в тому числі: сувенірів,; програмного забезпечення,; друкованих видань,; книжок (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати цю продукцію в місцях спеціалізованого продажу,; інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів, в тому числі різноманітної поліграфічної та сувенірної продукції; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів, роликів та презентацій; телевізійне рекламування; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; послуги з видавання книжок (видавництва); відеознімання і фотографування різноманітних заходів; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, форумів, дискусій, диспутів, лекцій, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; створювання радіо- і телевізійних програм; дубльований переклад; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; записування на магнітні і оптичні носії інформації (послуги студій записування); знімання відеороликів, крім рекламних; інформування на освітні та розважальні потреби, а саме: щодо освіти, виховування, розваг, відпочинку, спорту, історії, культури, мистецтва, кіно, театру, громадського життя і політики, соціального життя країни, про стан справ у державі, проблеми і події сьогодення; надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування і проведення презентацій, крім рекламних; організовування і проведення прийомів (крім забезпечування їжею та напоями), брифінгів для преси, круглих столів, прес-конференцій, інтерв'ю; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги фоторепортерів; практичне навчання (демонстрування); проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; створювання видовищ; театральні постановки; телевізійні і радіопередачі, крім рекламних; послуги з телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі інтернет різноманітних подій; фотографування; фотозвіти (послуги фоторепортерів) 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; арбітражні послуги; консультування щодо безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування щодо стилю особистого гардеробу; консультування юридичне, в тому числі в мережі інтернет; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); медіація; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; надавання юридичної допомоги підприємствам, організаціям, установам та фізичним особам; юридичні послуги щодо оскарження неправомірних рішень; послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги з правового захисту громадян; правові досліджування; управління авторськими правами; юридичний консалтинг