Свідоцтво на знак № 243797 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 243797 (заявка m201625811): папабренда
(111)
Номер свідоцтва
243797
(210)
Номер заявки
m201625811
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2018
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
21.11.2026
(220)
Дата подання заявки
21.11.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2018, бюл. № 12/2018
(731)
Заявники

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

(732)
Власники

Федорів Андрій Володимирович;
Пров. Бехтерівський, 7, кв. 5, м. Київ, 04053 (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для передоплатних апаратів; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; аудіо- і відеопродукція; аудіовізуальні навчальні засоби; аудіокниги; диски магнітні і оптичні записані; електронні видання (публікації) завантажні; записники електронні; інтернет-видання завантажні; касети з відеоіграми; книги електронні завантажні; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютерне ігрове програмне забезпечення; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; магніти декоративні; картинки, заставки для мобільних телефонів завантажні; мобільний додаток (програмне забезпечення) для завантаження і читання електронних видань (публікацій), книжок на портативних пристроях; прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні; пристрої для читання електронних книжок; програмне забезпечення для портативних пристроїв; рингтони для мобільних телефонів завантажні; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; фотографії завантажні 

Кл.16:

Папір та картон; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі для художників; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування; друкарські шрифти; друкарські кліше; альбоми; альманахи; календарі-довідники; атласи; бібліографії (друковані); бланки, формуляри; блокноти паперові; брошури; буклети; відривні календарі; газети; географічні карти; гравюри; графічні зображення; графічні репродукції; дитячі книжки; довідники (друковані); друкарська продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; друковані інформаційні видання; енциклопедії (друковані); журнали (часописи) (періодичні видання); інформаційні бюлетені; календарі; картинки (малюнки); картки колекційні, крім призначених для ігор; книги; комікси (друковані видання); листівки друковані; листівки рекламні (флаєри); перевідні малюнки; періодичні видання друкові (друковані); підручники; пісенники; плакати; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; проспекти рекламні; путівники (друковані); рекламні друковані видання; рекламні друковані матеріали; розмальовки (друковані); словники друковані; тематичні збірники (друковані); фотожурнали (друковані); щотижневики (друковані) 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудіо-, відео- і фоторекламування; банерне рекламування в мережі інтернет; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; консалтингові послуги у сфері підприємницької діяльності та реклами; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування і проведення виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення піар-кампаній на телебаченні, радіо, друкованих та інтернет-засобах масового інформування та в інформагентствах; орендування рекламного місця; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; розробляння рекламних матеріалів для подальшого нанесення їх на сувеніри; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних стендів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів,; в тому числі: сувенірів,; програмного забезпечення,; друкованих видань,; книжок (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати цю продукцію в місцях спеціалізованого продажу,; інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів, в тому числі різноманітної поліграфічної та сувенірної продукції; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів, роликів та презентацій; телевізійне рекламування; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; послуги з видавання книжок (видавництва); відеознімання і фотографування різноманітних заходів; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, форумів, дискусій, диспутів, лекцій, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; створювання радіо- і телевізійних програм; дубльований переклад; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; записування на магнітні і оптичні носії інформації (послуги студій записування); знімання відеороликів, крім рекламних; інформування на освітні та розважальні потреби, а саме: щодо освіти, виховування, розваг, відпочинку, спорту, історії, культури, мистецтва, кіно, театру, громадського життя і політики, соціального життя країни, про стан справ у державі, проблеми і події сьогодення; надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування і проведення презентацій, крім рекламних; організовування і проведення прийомів (крім забезпечування їжею та напоями), брифінгів для преси, круглих столів, прес-конференцій, інтерв'ю; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги фоторепортерів; практичне навчання (демонстрування); проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; створювання видовищ; театральні постановки; телевізійні і радіопередачі, крім рекламних; послуги з телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі інтернет різноманітних подій; фотографування; фотозвіти (послуги фоторепортерів) 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; арбітражні послуги; консультування щодо безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування щодо стилю особистого гардеробу; консультування юридичне, в тому числі в мережі інтернет; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); медіація; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; надавання юридичної допомоги підприємствам, організаціям, установам та фізичним особам; юридичні послуги щодо оскарження неправомірних рішень; послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги з правового захисту громадян; правові досліджування; управління авторськими правами; юридичний консалтинг 

Інші торговельні марки цього власника