Заявка на знак № m201929476 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201929476: fedoriv method
(210)
Номер заявки
m201929476
(220)
Дата подання заявки
01.11.2019
(731)
Заявники

Федорів Андрій Володимирович (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетинговий аудит компанії; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання консультаційних послуг компаніям з питань керування, стратегічного й оперативного планування, концепції бізнесу, маркетингових цілей і кадрової політики; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; обробляння текстів; організовування виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, медіа-акцій, кампаній, конкурсів, вікторин, опитувань і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організування і проведення різноманітних форумів, конференцій та бізнес-заходів на комерційні або рекламні потреби, в тому числі міжнародних; організування і проведення відкритих зустрічей,; лекцій,; виступів,; майстер-класів,; дискусійних панелей,; ділових зустрічей,; тематичних круглих столів,; семінарів з представниками бізнесу,; топ-менеджерами компаній та бізнес-тренерами [інформування,; консультування та надавання допомоги у сфері підприємницької діяльності]; організовування і проведення піар-заходів, в тому числі прес-турів і прес-конференцій; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з рекламно-інформаційної підтримки різноманітних заходів; послуги з розвідування ринку; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування медіаматеріалів; публікування рекламних текстів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, благодійних і розважальних заходів; створювання рекламних фільмів, відеороликів, презентацій; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; академії [освіта]; викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів, колоквіумів, конференцій, конгресів, коуч-сесій, диспутів, лекцій, дискусій, тренінгів, спеціалізованих вебінарів, семінарів, симпозіумів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять [навчання]; влаштовування учбових процесів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; екзаменування у навчанні, у тому числі в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; заочні курси; інформування щодо освіти, освітніх програм, навчання, професійного зростання, історії, культури, подій сьогодення; курси післядипломної освіти; навчальні курси; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання з передавання ноу-хау; навчальні послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; навчання дистанційне; навчання індивідуальне; навчання професійне; надавання музейних послуг [презентації, виставки]; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів [освітніх або розважальних]; організовування лотерей; організовування і проведення інформаційно-освітніх, професійно-розвиваючих та професійно-мотивуючих заходів; організовування презентацій, крім рекламних; організовування і проведення тематичних круглих столів, конференцій, лекцій, майстер-класів, виступів, відкритих зустрічей з надаванням консультацій та залученням місцевих і закордонних спеціалістів; організовування і проведення різноманітних заходів з метою обміну досвідом різнобічного співробітництва у сфері освіти, культури і науки; організовування і проведення тренінгів з саморозвитку; освітні послуги; освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; послуги бібліотек з видавання книжок; послуги викладачів, вчителів, коуч-тренерів [навчання]; послуги викладачів з оцінювання результатів тестів; послуги журналістів, в тому числі написання текстових оглядів, інтерв'ю та опису подій; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з телекоментування, радіокоментування і коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; послуги з усного перекладу; послуги інструкторів [навчання]; послуги клубів [розважальні або освітні]; послуги майстерень, студій [навчання]; послуги освітніх агентств; послуги перекладачів; послуги пересувних бібліотек; послуги репортерів; послуги студій записування; послуги фоторепортерів; послуги щодо підготовки кадрів; практичне навчання [демонстрування]; проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів; прокат відеострічок; прокат відеофільмів; прокат творів мистецтва; професійна перепідготовка; професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання]; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок, підручників, посібників, методичних рекомендацій; публікування навчальної літератури та матеріалів, в тому числі у режимі он-лайн; публікування текстів, крім рекламних; публікування збірок доповідей, буклетів, брошур, тощо за результатами інформаційно-освітніх заходів; публічна освітня діяльність; редакційно-видавничі послуги; розробляння освітніх проектів; створювання видовищ; створювання відеоконтенту, відеооглядів, відеосюжетів та передач, крім рекламних; створювання відеоконтенту, відеооглядів, відеосюжетів та передач, крім рекламних; створювання фільмів, крім рекламних; телевізійні і радіопередачі, крім рекламних; теоретичне навчання і практичний тренінг; фотографування 

Інші торговельні марки цього власника